TARABIĆI NAVODNO JOŠ DAVNO PREDVIDELI RASPAD SVETA KAKAV ZNAMO: Najavili treći svetski rat i kako će Srbija proći u tim sukobima

Selo Kremna se nalazi na 800 metara nadmorske visine. Smeštena kao starinska karlica za mleko između planina Zlatibora i TareOd ove Kremanske kotline pa do izvorišta velikog Rzava je Zlatibor tj Zlatiborska visoravan, a od padina Tarabića počinje Tara. Kotlina je popločana kamenom, kremen kamenom koje ima magnetno dejstvo. U ovim krajevima postoji i priča da se avioni gube na radaru zbog magnetnog polja, koji remeti rad tehnologije.

Prema Semiru Osmanagiću (bosanskohercegovački nezavisni istražival i geolog) koji istražuje energetske portale, piramide itd. Kremanska kotlina ima devet magnetnih krugova koji stvaraju to magnetno polje i da se zbog toga dešavaju veoma čudne stvari.

U zaseoku Tarabića koji pripada selu Kremna rodili su se i živeli u 19. veku Miloš i Mitar Tarabić, koji su bili stric i sinovac u rodbinskim odnosima. Tada je Srbijom vladala dinastija Obrenovića. Miloš je poživeo 45 godina, a Mitar 70 godina. I jedan i drugi su navodno mali taj dar da vide iznad granica svog života. U to vreme u selu je živeo i službovao lokalni seštenik Prota Zaharije Zaharić koji je bio pismen i uman čovek tog vremena, a inače je bio i u kumovskim vezama sa porodicom Tarabić. Pored službe u crkvi on je takođe beležio i pisao sva njihova proročanstva.

Pred Prvi svetski rat u selo je stigao još jedan sveštenik, profesor i teolog Radovan Kazimirović. On je u to vreme pisao jedan udžbenik o tajanstvenim pojavama u srpskom narodu. Kada je čuo za Tarabiće, odmah je došao u selo i od Prote Zaharija pokupio sve njegove zabeleške na osnovu kojih je napisao knjigu “Kremansko proročanstvo”. Ta knjiga se štampa i izlazi između dva svetska rata, a poslednji put u Beogradu 1940. godine.

Recezent tog Kazimirovićevog zapisa je bio naš Vladika Nikolaj Velimirović što joj daje još jednu dodatnu težinu. Crkveni poglavar i priče proroka isključuju jedno drugo, ali vladika nije odbacio to i ostavio je našem narodu na čitanje. Ali Kazimirovićev zapis je pisan u porukama. Sve poruke treba da se tumače i nemaju vremensku odredicu, ali kada se čita i tumači prepoznaje se i stradanje Obrenovića, ubistvo Kneza Mihaila, Majski prevrat, oba svetska rata, odlazak monarhista, dolazak komunista… Sve ono što je bilo na ovom prostorima.

Kažu da se iz zapisa navodno do sada ostvarilo nekih 60 posto, znači ostalo je još 40 posto da se ostvari i kao takvo bi se smatralo najvećim Balkanskim proročanstvom zapisanim, čak većem i od Vanginog.

Za budućnost stoji da će Srbiju spasiti “čovek iz naroda” koji se još čeka, ali napominjemo da nema vremensku odredbu, čijim dolaskom prestaje propadanje Srbije. Stvoriće se celovita srpska država, a pogotovu ljudi naši iz dijaspore će masovno početi da se vraćaju. To čak stoji i u Vinčanskim zapisima, gde se govori da će do 2025. neke određene stvari desiti ovde.

Neka od proročansava Tarabića su navodno i ova Tarabići su najavili da će se naši ljudi u povorkama vraćati za Srbiju. Još su dodali da će Kruševac ponovi biti prestonica Srbije i da će doći do krunisanja srpskog cara od loze Nemanjića po ženskoj liniji.

Takođe piše da će se dogoditi treći svetski rat i kako će Srbija proći u tim sukobima istoka i zapada. Mi nećemo učestvovati, ali ćemo biti leglo stranih obaveštajnih službi. Oni su navodno predvideli i raspad NATO koji je u knjizi nazvan “zapadni kralj”. Po zaspisima njihovih predskazanja rešiće se pitanje Kosova i Metohije. Rusija će uzeti Carigrad, a Aja Sofia će ponovo biti pravoslavna bogomolja, kao što je i bila u svom nastanku.

Dosta onoga što ima zapisano u Kazimirovićevoj knjizi, poklapa se sa viđenjima naših svetih: Oca Tadeja, monaha Gavrila, naših monaha sa Svete Gore.

Kazimirovićev zapis je takođe bio dosta skrnavljen posle Drugog svetskog rata. Upravo iz razloga jer sve ono što su u 19. veku kao obični ljudi iz naroda, nepismeni Miloš i Mitar videli, a prota Zaharije zapisao, nije bilo povoljno ni za Obrenoviće ni za Karađorđeviće, a pogotovu ne za Josipa Broza i komuniste. Tako da negde 70- tih godina prošlog veka masovno počinju da se štampaju te knjige, od raznih autora, sve pod istim nazivom “Kremansko proročanstvo”. Te knjige su čitački bile zanimljive, međutim problem jer su se poruke menjale, dopisivale, otpisivale i menjala se suština.

Mitar Tarabić je predvideo čak i dolazak “žutih ljudi” na naše prostore, da će doći na naša brda i nositi kamenje. Legenda kaže da su Miloša Tarabića jedan dan probudile Vile na padinama Tare i rekle mu da će on biti Božiji čovek, odabran da prenosi važne poruke i da je on glavni vidovnjak, a da je Mitar posle bio prosto njegov pomoćnik.

Miloš je takođe predvideo i sopstvenu smrt, išao je po selu i pozivao ljude na sopstvenu sahranu i govorio im da se ne plaše, da će on tu noć umreti i da će se kasnije javljati nekom od svojih srodnika, putem snova ili vizija.

Add Comment