DUŽNI SU VAM ISPLATU Novac morate da dobijete do 15. maja!

Posebne instrukcije, a tiče se najstarijih građana.Banke dužne da još aprlisku penziju, ukoliko je korisnik tako opredelio, isplate na kućnu adresu, ili ovlašćenom licu po jednokratnom punomoćju

Narodna banka Srbije (NBS) dala je posebnu instrukciju bankama kojom se produžava vremensko važenje Instrukcije o načinu privremene isplate penzija za lica s navršenih 65 i više godina života do 15. maja 2020. godine.

To znači da su banke dužne da još aprlisku penziju, ukoliko je korisnik tako opredelio, isplate na kućnu adresu, ili ovlašćenom licu po jednokratnom punomoćju.

Narodna banka je navela da je Skupština ukinula vanredno stanje 6. maja, i da su tada prestale da važe instrukcije NBS kojima je privremeno uređen način isplate penzije i drugih novčanih sredstava sa računa lica koja su navršila 65 i više godina života.

  • Tim instrukcijama je Narodna banka Srbije želela da pomogne našim najstarijim građanima, koji zbog vanrednog stanja i mere zabrane i ograničenja kretanja nisu mogli da napuste svoj dom i odu lično u banku da podignu penziju i druga novčana sredstva – kažu za RTS u Narodnoj banci.

Međutim, pošto je vanredno stanje ukinuto dva dana pre datuma isplate penzija za april, i pošto su banke uveliko preduzele aktivnosti u vezi sa isplatom te penzije u skladu sa odredbama ranije donete instrukcije, NBS je u konsultaciji sa Vladom uputila dopis svim bankama u kojem je istaknuto da i isplatu penzije za april treba omogućiti na isti način.

  • S tim u vezi, Narodna banka Srbije je donela i posebnu instrukciju bankama kojom se produžava vremensko važenje Instrukcije o načinu privremene isplate penzija za lica s navršenih 65 i više godina života do 15. maja 2020. godine. Dakle, banke su dužne da još aprilsku penziju ukoliko je tako korisnik opredelio isplate na kućnu adresu korisnika ili ovlašćenom licu po jednokratnom punomoćju, kao što su to činile i za vreme vanrednog stanja i prilikom isplate penzije za prošli mesec – navodi NBS.
Loading...

Add Comment