HITNO, OVO SU NOVE MERE VLADE SRBIJE ZA KORONAVIRUS: Ovo mora da zna SVAKI GRAĐANIN U DRŽAVI!

Svi prevoznici koji su do podneva započeli prevoz biće omogućen završetak putovanja i povratak prevoznika u svoje sedište. Naknadni polasci neće biti mogući

Vlada Srbije donela je niz odluka u vezi sa sprečavanjem širenja virusa Kovid-19 (koronavirus), među kojima je obustavljanje međumesnog putničkog autobuskog prevoza, međunarodnog i unutrašnjeg železničkog putničkog i rečnog prevoza putnika.

Svi prevoznici koji su do podneva započeli prevoz biće omogućen završetak putovanja i povratak prevoznika u svoje sedište. Naknadni polasci neće biti mogući.

Doneta je i uredba koja se tiče poreskih mera za vreme trajanja vanrednog stanja. Uredba se odnosi na pravna i fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike koji imaju odobreno odlaganje plačanja poreskog duga, i ima za cilj povećanje likvidnosti poreskih obaveznika za vreme trajanja vanrednog stanja.

Vlada je takođe usvojila uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme trajanja vanrednog stanja. Cilj uredbe je zaštita stranaka u parničnim i vanparničnim postupcima. Rokovi za podnošenje žalbi i tužbi, kao i predlozi za pokretanje postupaka, kao i postupaka izvršenja i obezbeđenja, prestaju da teku za vreme trajanja vanrednog stanja od 15. marta 2020. godine.

Odlučeno je i da će se lekovi sa liste lekova, propisanih na recept, u periodu važenja odluke da se virus Kovid-19 proglasi zaraznom bolešću, izdavati zdravstvenim osiguranicima bez plaćanja fiksne participacije.

Biće uspostavnjena i dva nacionalna kontakt centra, jedan za sve informacije u vezi sa virusom Kovid-19, dok će drugi biti namenjen volonterima. Svi građani biće uskoro obavešteni o broju telefona kontakt centara.

Sve usvojene mere u prethodnom periodu, imaju za cilj isključivo očuvanje vašeg života i zdravlja, ali Vlada u ovoj borbi ne može pobediti sama već nam je neophodna saradnja sa svim građanima i njihova najveća moguća disciplina.

Još jednom apelujemo na sve građane, da se najstrože pridržavaju svih mera koje je vlada donela kako bismo iz ove bitke, svi zajedno, izašli kao pobednici.

Mogu sletati avioni sa humanitarnom pošiljkom

Vlada Srbije je, uz supotpis predsednika Republike, donela dopunu Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, koja predviđa izuzetke od zabrane sletanja na aerodrome i poletanja sa aerodroma u Srbiji svim vazduhoplovima koji obavljaju prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Dopunom Uredbe, koja je juče objavljena u “Službenom glasniku”, precizirano je da se zabrana sletanja i poletanja ne primenjuje na letove za prevoz robe i pošte, traganje i spasavanje, letove koji se obavljaju u humanitarne svrhe i hitan medicinski prevoz.

Takođe, zabrana se ne primenjuje na tehničko sletanje i pozicioniranje vazduhoplova upisanih u Registar vazduhoplova Republike Srbije, sletanje vazduhoplova u slučaju nužde i državne vazduhoplove i letove posebne namene.

Odlukom ministra nadležnog za poslove saobraćaja, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila, navodi se u Uredbi koja je doneta u cilju zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti na teritoriji Srbije.

(Espreso.rs/RTS)

Add Comment